کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF)

مشخص نشده
1389
433
word
2 MB
2003
قیمت: ۵۶,۲۹۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF)

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc“

   مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل 

  چکیده

  از آنجا که استفاده از وسایل نقلیه شخصی مورد توجه عموم مردم است هر روزه به تعداد و میزان استفاده از اتومبیل افزوده می شود. یکی از مشکلات قابل توجه ، عدم وجود ایمنی کافی در جاده های برون شهری به دلیل تصادفات ناشی از برخورد وسایل نقلیه می باشد که باعث از بین رفتن سرمایه های انسانی و مالی در جوامع می شود .از طرفی با افزایش تقاضای سفر و به تبع آن افزایش تعداد برخورد وسایل نقلیه در مناطق مختلف جهان روشهایی در جهت کاهش صدمات و تلفات ارائه می شود. در این تحقیق تلاش می شود با  استفاده از روشهای شبکه عصبی و رگرسیون خطی و غیر خطی مدلی بهینه و کارا از متغیرهای تاثیر گذار برای ارزیابی اثر گذاری شاخص های مرتبط با طرح هندسی با استفاده از شاخص ضریب تعدیل تصادفات (AMF) ارایه گردد تا نرخ تصادفات جاده ایی را کاهش داده و باعث ارتقا امنیت بیشتر در جاده های برون شهری گردد.بدین منظور از محور های مطالعاتی که شرایط ارزیابی ایمنی را داشته استفاده شد.سپس با استفاده از آمار و برداشت های میدانی در محورهای مطالعاتی مدل کالیبره و ارایه میشود.در ادامه با اعتبار سنجی نتایج با شاخص های مربوطه صحت و دقت مدل ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت مدلهای بهینه در مدل آماری و شبکه عصبی با یکدیگر مقایسه می شود و در نهایت مدل بهینه برای ارزیابی ایمنی ارایه می گردد.با استفاده از مدل ارایه شده میتوان به بهروری جاده های برون شهری با کاهش هزینه ها ی جانی و مالی به ارتقا ایمنی کمک شایانی نمود و نقاط قوت و ضعف جاده ها مورد بررسی قرار داد.

  کلید واژه : تصادفات ، ایمنی ،ضرایب تعدیل تصادفات (AMF) ،شبکه عصبی ،جاده های برون شهری

  1مقدمه

  تغییرات کمی و کیفی دایمی و روزافزون چهره ایی از تکامل جامعه انسانی است که الزاما باید خود را با آن تطبیق دهیم . دیدگاه مردم دنیا نسبت به مسایل جاده ای و عوارض ناشی از آن طی سالهای اخیر تغییر کرده است . در کشور های صنعتی ،حساسیت و نگرانی در مورد آثار سوء حمل و نقل جاده ایی و عوارض ناشی از آن مانند آلودگی محیط و هوا ، از بین رفتن زیباییهای طبیعی ، سروصدا ، سوانح رانندگی و نظایر اینها افزایش یافته است .

  خصوصیات مهم راه را می توان دوام و آثار پایدار وابسته به آن دانست .در عمل ، جاده ها به صورت جزیی دایمی از سیمای محیط می باشند.بسیاری از جاده های موجود حتی در کشورهای پیشرفته اروپایی در امتداد همان مسیرهایی احداث شده است که دو هزار سال پیش برای اولین بار توسط رومیها ایجاد گردیده است .تصمیمات مربوط به راهسازی دارای آثاری هستند که در واقع برگشت ناپذیر،عمیق و فراگیر هستند. استفاده کنندگان جاده ها جهت رفع نیاز های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، نظامی و نظایر آن روی جاده ها مسافرت میکنند و بدین ترتیب آثار وجودی راهها به بیشترین قسمت های حوزه فعالیت انسانها نفوذ می کند و حتی کسانی که از راهها استفاده نمی کنند عملا بطور غیر مستقیم به لحاظ تاثیر راه در وضع مناطق اطراف و محیط زیست ، اثر می پذیرند[١].

  حمل و نقل جاده ایی بدلیل خصوصیات ویژه ای که دارا است ، به عنوان متداولترین شیوه حمل و نقل در کشور های جهان مطرح است .بطور مثال کشورهای در حال توسعه در مجموع حدود ١٦ برابر طول شبکه راه آهن ، شبکه جاده ایی دارند و در حدود ٧ برابر بیشتر از تعداد واگن ها و کفیهای راه آهن ، کامیون و اتوبوس دارند[١].

   

   فصل اول

   

   ادبیات تحقیق

  فصل اول                                                                                                                           ادبیات تحقیق

   

  ٤-١- مقدمه

  کشورهای در حال توسعه به نسبت کشورهای توسعه یافته به لحاظ امکانات حمل و نقل ضعیف و در سطح پایینی هستند.به طور مثال ،کشورهای توسعه یافته به نسبت جمعیت خود حدود بیست برابر کشورهای در حال توسعه وسایل نقلیه تجاری و حدود سی برابر آنها شبکه راههای مطلوب و استاندارد دارند[١].

  بنابراین با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جاده ها در نیم قرن اخیر، در مقابل فواید اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کالا و مسافر ، متاسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی بسرعت افزوده شده و ضایعات جانی و مالی ناشی از این تصادفات بار سنگینی بر جامعه بشری تحمیل می کندو بطوریکه تصادفات ترافیکی یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و بشدت جوامع بشری را تهدید می کند. در این میان تصادفات جاده ای به علت سرعت بالای وسایل نقلیه دارای ضایعات سنگین تری نسبت به تصادفات درون شهری می باشد. از این رو در کشورهای پیشرفته تحقیقات وسیع و دامنه داری در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی راجع به علل وقوع تصادفات و راههای جلوگیری از آنها و ارزیابی و محاسبه میزان ضایعات و هزینه آنها انجام یافته و در حال انجام است ،و با به کارگیری نتایج این تحقیقات به موفقیت های چشمگیری در کاهش روند صعودی میزان تصادفات نایل آمده اند.

  میزان و شدت تصادفات در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته به مراتب بالاتر است .در کشورها مرتبا تعداد وسایل نقلیه افزایش یافته و رشد بی رویه جمعیت به صورت یک اهرم فشار ضرورت این افزایش را شدیدتر نموده است معهذالک جاده ها به لحاظ کمی و کیفی چندان بهبود نیافته ،استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه در حد مطلوبی

   فصل اول                                                                                                                                                      ادبیات تحقیق

   

  رشد نکرده ،پلیس از نظر تجهیزات ،پرسنل و آموزش قادر به برخورد موثر و اعمال نظارت کافی بر مقررات نمی باشد و همچنین استفاده کنندگان از جاده ها آموزش های لازم برای ارتقای فرهنگ ترافیکی فرا نگرفته اند. در این شرایط طبعا تعداد و شدت تصادفات و ضایعات ناشی از آنها سیر صعودی یافته و از این طریق منابع محدود اقتصادی و نیروی انسانی کارآمد این کشورها در معرض خطر جدی قرارگرفته است .مشکل دیگر عدم توجه وآگاهی مردم این کشورها و حتی مسولین و برنامه ریزان آنها به اهمیت مساله می باشد و جامعه مانند بیماری است که چون از بیماری خودش خبر ندارد در فکر چاره و معالجه هم نمی باشد.در برنامه های ایمن سازی ،تغییر عملکرد و عادات انسانها (اعم از جلوگیری از رانندگی تحت نفوذ الکل و مواد مخدر،بستن کمربند ایمنی و بازدید فنی وسایل نقلیه )براحتی امکانپذیر نمی باشد، اما بهبود ایمنی به شکل عملیات و اطلاحات موردی مهندسی (مانند استفاده از ابزار کنترل سرعت و ترافیک ،جداسازی ترافیک ،طرح هندسی تقاطع ها و جاده ها و حذف نقاط حادثه خیز) معمولا موثرند.

   

  ١-٢- تعریف مسئله

  امروزه تحقیقات زیادی پیرامون تصادفات و هزینه های آنها در سطح جهان انجام می شود اما متاسفانه در کشور ما تحقیقات چندانی در خصوص این مسئله و هم چنین ارتباط عوامل موثر با آن صورت نگرفته است .ابعاد واقعی تصادفات جاده ای در ایران ناشناخته است و به خاطر کمبود این شناخت تصور آن این باشد که برای حل این مشکل یا تخفیف آن نمی توان کاری کرد.

  فصل اول                                                                                                                                                      ادبیات تحقیق

   

  از آنجا که استفاده از وسایل نقلیه شخصی مورد توجه عموم مردم است هر روزه به تعداد و میزان استفاده از اتومبیل افزوده می شود این امر در عین تحول اساسی در حمل و نقل مشکلاتی را نیز موجب گشته است . استفاده روز افزون از اتومبیل با ساختار فیزیکی و بافت شهر ها هماهنگ نیست .در نتیجه با گذشت زمان مشکلات و معضلات استفاده از این وسیله بر همگان آشکار گردید.عوامل مختلفی در تصادفات جاده ای نقش دارند که از میان آن میتوان به عامل انسانی ،عامل وسیله نقلیه و جاده اشاره کرد.البته این عوامل به صورت کلی بوده و هر کدام شامل زیر مجموعه های مختلفی می باشند.البته علل واقعی تصادفات جاده ای در ایران ناشناخته است و به خاطر عدم شناخت علل واقعی تصادفات نمی توان برنامه ریزی منسجمی را برای حذف و کاهش تصادفات جاده ای انجام داد لذا این تحقیق زمینه را برای شناخت عوامل موثر بر تصادفات جاده ای روشن می سازد به طوریکه امکان برنامه ریزی بهینه را برای دست اندرکاران حمل و نقل فراهم می سازد .یکی دیگر از مشکلات قابل توجه ، عدم وجود ایمنی کافی در معابر برون شهری به دلیل تصادفات ناشی از برخورد وسایل نقلیه می باشد که باعث از بین رفتن سرمایه های انسانی و مالی در جوامع می شود .از طرفی با افزایش تقاضای سفر و به تبع آن افزایش تعداد برخورد وسایل نقلیه در مناطق مختلف جهان روشهایی در جهت کاهش صدمات و تلفات ارائه می شود.در نتیجه ارزیابی و بررسی این موضوع روشن خواهد شد . در مبحث ایمنی استانداردهایی برای شناسایی و مدیریت خطرات و حوادث ناشی از کار تدوین شده است که تحت عنوان مدیریت ایمنی یاد می شود . حوادث جاده ایی نیز نتیجه عوامل متعدد مرتبط به هم هستند که کاهش آنها بدون در نظر گرفتن تمامی این عوامل ممکن نخواهد بود . بر  این اساس در کشور های  توسعه یافته از سالها پیش فعالیت های منظمی با مشارکت نهاد های مرتبط با تصادفات  در قالب  سیستم های مدیریت ایمنی راهها اجرا میشوند که نتایج قابل توجهی بر اثر آن بدست آمده است 

  Abstract

   

  Today, Using Private vehicles is favourite of people and the number and the rate of using

  cars increase everyday. one of the noticeable problems is the absence if sufficient safety

  in highway, because of accident that is caused by collision of vehicles , and it damage to

  humanity  and financial capitals. on the other hand by increasing of trips and as a result ,

  increasing in collision of vehicles in different areas of the world , some methods offered

  in order to reduction   of damages and casualties. In this study , it tried to offer an

  optimized and comprehensive model of effective factors for estimation of effect of

  indexes  that relate with geometrical plan , by using statistical methods and artificial

  neural network and accident modification factor(AMF).and it can reduce road accidents

  rate and cause to increasing the security of highways. then ,by using statistics and field-

  related conclusions in studied road, a calibrated model is offered . using this offered

  model, considerably can help to the productivity of highways, because of decreasing of

  financial charge and casualties, and detecting strength and weakness point of the roads.

   

  Key words: accidents , safety,accident modification factor,Artifical neural network,highway

 • فهرست و منابع پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF)

  فهرست:

  عنوان مطالب                                                                                             شماره صفحه

  چکیده                                                                                     1

  مقدمه                                                                                     2

  فصل اول -ادبیات تحقیق

  ١-١- مقدمه                                                                                 3

  ٢-١- تعریف مسئله                                                                        5

  ٣-١- ضرورت و اهمیت تحقیق                                                          7

  ١-٣-١- شبکه راههای کشور                                                                            8

  ١-٣-٢- موارد فنی و ایمنی وسایل نقلیه                                                              9

  ١-٣-٣- اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران                                          10

  ١-٣-٤- فرهنگ و آموزش                                                                             11

  ١-٤-  اهداف تحقیق                                                                      18

  ١-٥-  حوزه مطالعاتی                                                                   20

  ١-٦-  محدودیت ها و موانع تحقیق                                                     21

  -٧-  فرضیات                                                                             22

  ١-٨-  ساختار پایان نامه                                                                 22

  فصل دوم -مرور تحقیقات پیشین

  ٢-١-  مقدمه                                                                               25

  ٢-٢-  مروری بر تحقیقات و مطالعات گذشته                                          26

  ٢-٢-١- تصادفات و حجم ترافیک                                                       28

  ٢-٢-٢- تصادفات و متغیر های دیگر علاوه بر حجم ترافیک                         30

  ٢-٢-٢-١- عرض مسیر و عرض شانه                                          32

  ٢-٢-٢-٢- روشنایی                                                              39

  ٢-٢-٢-٣- روسازی مسیر                                                        40

  ٢-٢-٢-٤- قوس ها و مسافت دید                                                 43

  ٢-٢-٣- فرم مدلها                                                                     46

  ٢-٢-٤- مطالعات دیگر تصادفات                                                    51

  ٢-٣- نتیجه گیری                                                                         54

  فصل سوم - روش تحقیق

  ٣-١- مقدمه                                                                                58

  ٣-٢- متدولوژی تحقیق                                                            58

  ٣-٢-١- دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های به کار گرفته شده    60

  ٣-٣- مبانی نظری                                                                         6

   

  -٣-١- روش های تجزیه و تحلیل تصادفات                                             62

  ٣-٣-٢- مبانی نظری مدل های آماری                                                 64

  ٣-٣-٢-١- مدل رگرسیون خطی چند متغیره                                        65

  ٣-٣-٢-٢- مدل رگرسیون لگاریتم خطی                                           66

  ٣-٣-٢-٢-١- مدل پواسون                                                     66

  ٣-٣-٢-٢-٢- مدل دو جمله ای منفی                                           67

  ٣-٣-٢-٣- آزمون های آماری                         71

  ٣-٣-٢-٣- خصوصیات و ویژگی های مدل                                 73

  ٣-٣-٣-  روشهای فرا ابتکاری                                                         79

  ٣-٣-٣-١- شبکه های عصبی                                                       79

  ٣-٣-٣-١-١- اساس بیولوژیکی شبکه های عصبی                            80

  ٣-٣-٣-١-٢- مدل ریاضی یک سلول عصبی                                  81

  ٣-٣-٣-١-٣- مراحل ساخت یک مدل با شبکه عصبی مصنوعی              82

  ٣-٣-٣-١-٤- الگوریتم یادگیری پس از انتشار خطا                           83

  ٣-٣-٣-١-٥- نقاط قوت شبکه های عصبی                                     86

  فصل چهارم - تدوین مدل

  ٤-١-  مقدمه                                                                        89

  ٤-٢-  فرآیند ساخت مدل                                                          89

  ٤-٢-١- تعاریف ،اختصارات و نشانه های ریاضی                                    93

  ٤-٢-١-١-  تعاریف ریاضی                                                        94

   ح

   

  -٢-٢- برنامه کامپیوتری تحلیل اطلاعات                              98

  ٤-٢-٢-١- نرم افزار SPSS                                                  99

  ٤-٢-٢-٢- نرم افزار Minitab                                                      101

  ٤-٢-٢-٣- نرم افزار MATLAB                                                    103

  ٤-٢-٣- فلوچارت فرایند ساخت مدل ریاضی و شبکه عصبی                         107

  ٤-٢-٤- اطلاعات ورودی                                                             111

  ٤-٢-٥- اطلاعات خروجی                                                            112

  ٤-٢-٦- محدودیت ها                                                                  112

  ٤-٢-٦-١- مشکلات در جمع آوری اطلاعات                                      112

  ٤-٢-٧- نحوه برازش و دقت مدل های آماری                                         116

  ٤-٣-  نتیجه گیری                                                                         116

  فصل پنجم - پیاده سازی مدل

  ٥-١-  مقدمه                                                                        118

  ٥-٢-  پیاده سازی مدل                                                            118

  ٥-٢-١- محدوده مطالعاتی                                                            118

  ٥-٢-١-١- موقعیت جغرافیایی استان خوزستان                                  118

  ٥-٢-١-٢- محورهای مورد مطالعه                                              119

  ٥-٢-١-٣- موضوعات مورد نظر                                                122

  ٥-٢-٢- تست نرمال بودن داده ها                                                     123

   ط

   

  -٢-٣- بررسی ضریب همبستگی و اعتبار سنجی متغیر ها                            124

  ٥-٢-٤- مدل آماری                                128

  ٥-٢-٤-١- انتخاب فرم تابع                                                                       128

  ٥-٢-٤-٢- شاخص برازش (R2 )                                                     128

  ٥-٢-٤-٣- آزمون مدل                                                              129

  ٥-٢-٤-٤- ارایه مدل پیش بینی                                                     132

  ٥-٢-٤-٥- اعتبار سنجی نتایج                                                       139

  ٥-٢-٤-٦- آنالیز حساسیت                                                                         142

  ٥-٢-٥- توسعه مدل شبکه عصبی                                                    144

  ٥-٢-٥-١- ساختار شبکه عصبی در نرم افزار MATLAB                        144

  ٥-٢-٥-٢- لایه ورودی                                                           144

  ٥-٢-٥-٣- لایه خروجی                                                          144

  ٥-٢-٥-٤- نگاشت زوجهای آموزشی به حدود مناسب                                 146

  ٥-٢-٥-٥- لایه پنهان                                                             147

  ٥-٢-٥-٦- توابع انتقالی                                                                         148

  ٥-٢-٥-٧- تابع آموزشی                                                          149

  ٥-٢-٥-٨- تابع خطا                                                              150

  ٥-٢-٥-٩- ساخت شبکه عصبی                                                              151

  ٥-٢-٥-١٠- بررسی تطابق خروجی مدل و مشاهدات و انتخاب شبکه عصبی بهینه         154

  ٥-٢-٥-١١- اعتبارسنجی نتایج                                                                             ١٥٨

   ی

  ٥-٣-  نتیجه گیری و مقایسه مدل آماری و شبکه عصبی                      162

  فصل ششم - نتیجه گیری و پیشنهادات

  ٦-١- جمع بندی مطالب                                                                  164

  ٦-٢- دستاوردهای مطالعه                                                               165

  ٦-٣- نوآوری های پژوهش                                                               167

  ٦-٤- پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                     168

  منابع و مراجع                                                                             170

  پیوست ها                                                                           178              

  چکیده انگلیسی                                                                             202

  منبع:

  [١] آیتی اسماعیل ، تصادفات جاده ای ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد آبان ١٣٨١.

  [٢]  تحلیل تصادفات برون شهری ، سازمان حمل و نقل و پایانه کشور ،دفتر آمار و برنامه ریزی

   .1376

  [٣]  شهروی امرالله ،نقش راه و وسیله نقلیه در ایمنی ترافیک سومین کنفرانس ترافیک تهران اسفند ١٣٧٦.

  [٤]  پیندیک رابرت  روبنفبلد رانیل ، الگوهای اقتصاد سنجی و پیش بینی اقتصادی ترجمه محمد امین کیانیان سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها زمستان ١٣٧٠.

  [٥]  احمدی نژاد م . ، ١٣٨٤ جزوه ایمنی ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده عمران .

  [٦]  مقاله تابلوهای مورد نیاز معابر و مقاله اطلاح هندسی و مقاله کاربرد  GIS در ایمنی راه

  .تازه های ترافیک پاییز ١٣٨٢ سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران نوشته مهدی کبیری .

  [٧]  طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور ١٣٧٩ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

  [٨] مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای تهران ١٣٨٤.

  [٩] عسگری صادق ، بررسی اثرات طرح هندسی بر تصادفات جاده ای استان ایلام پایان نامه کارشناسی ارشد تهران ١٣٧٥.

  [١٠] مهندسین مشاور بهمین تردد پارس ١٣٨٤ گزارش مطالعات رفع نقاط حادثه خیز استان قم .

  [١١] مقاله اثر رویه بر سرعت و سطح سرویس و ظرفیت تازههای ترافیک پاییز ١٣٨٢ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نویسنده صفی الله عبدی 

   [١٢] عبدالمنافی ، سید ابراهیم ، احمدی نژاد محمود، افندی زاده ،شهریار ، ١٣٨٦ ، طراحی مدل پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات درونشهری بر اساس مدلهای آماری و شبکه عصبی ، دانشگاه علم و صنعت ایران .

  [١٣] طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور ١٣٧٩ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

  [١٤] روینی ب ، ١٣٨٢" بررسی علل تصادفات در محدوده ورودی شهرها". رساله کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران .

  [١٥] مطالعات حمل و نقل بخش مطالعات وسایل کنترل ترافیکی و تصادفات ترافیکی تالیف دکتر حمید بهبهانی سال ١٣٨٤.

  [١٦] محمودآبادی ، عباس ، صفی صمغ آبادی ، اعظم ، "برآورد روزانه تصادفات جاده ای با استفاده از شبکه های عصبی با تکیه بر وضعیت تردد" ، دومین کنفرانس سیستمهای فازی و هوشمند ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، ١٣٨٧، ٧ تا ٩ آبان ٨٧.

  [١٧]  مونتگومری ، داگلاس و پک " مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی "  مترجم سید ابراهیم رضوی پالیزی ، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ١٣٨٢.

  [١٨]  نوری امیر .م ، قربانی .م ، " راهنمای ایمنی راه معاونت آموزش تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری " ،١٣٨٦. 

  [١٩]  اسماعیل آیتی ، بهنود .ح ، "بررسی کاربرد ضریب تعدیل تصادفات (AMF) در تعیین تاثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای " ،١٣٨٦.

  [٢٠] فریبرز واحدی ،فرشاد فتحیان ،فیلیپ جردن ،"دستورالعمل شناسایی و اصلاح مقاطع تصادفف خیز"،نخستین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای ،دانشگاه تهران ،١٣٨٤.

  [٢١] سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای و دفتر فن آوری و اطلاعات ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، ١٣٨٧.

  [٢٢] وزارت کشور، دفتر تقسیمات کشوری ، ١٣٨٥.

  [٢٣]  سازمان هواشناسی کشور، اداره کل هواشناسی استان خوزستان .

   [٢٤]  پلیس راه کشور واحد فاوا " آمار تصادفات جاده ای کشور به تفکیک هر تصادف " ١٣٨٨ .

  منابع و مراجع لاتین :

  [25]   Poch   M.   AND   Mannering   F.   “Negative   Binomial   Analysis   of

  Intersection-Accident  Frequencies”  ,  Journal  of  transportation  Engineering

  ,122(2),1996,P105-113.

  [26] The world Health Organization 2006 world report on road traffic injury

  prevention.

  [27] Wilis , C.O, turner and Colson ,”Evaluation Accident Reporting Histories “

  transportation research records 910 ,1995.

  [28] Hamerslag R.Roos JP & Kwakemoak .M “Analysis Of Accident in Trafiic

  Situations By Means Of Multi Proportional Weighted Poisson Model” TRB-

  Transportation Research Record 847,1982,PP29-36.

  [29] Miaou Sp and Lum H , “Modeling Vehicle – Accidents and Enviromental

  Factors on rural accident frequencies “ Accident Analysis and Prevention , 27(3) ,

  1993 , PP 371-389.

  [30] K.M. Bauer and D. Harwood, statistical Models of At-Grade Intersection

  Accidents,          Report      No.           FHWA-RD-96-125,  Federal      Highway

  Administration,McLean, Vs., 1996.

  [31] Fitzapatrick , K . Elefteruadou, L , Harward , D.W. , Collins , J.M, 2000 ,

  Speed Predication For Two –Lane Rural Highway , Report FHWA-RD-99-

  171,P.217,Federal Highway Administrarion,U.S.Department Of Transportation.

  [32] Kanafani A.”Transportation Demand Analysis”,Mcgraw Hill,Newyork,1983 

  [33] Wong, Y.D ,Nicholson ,A.D,”Driver Behavior At Horizontal curves ,Risk

  Compensations and the margin of safety . “  Accident Analysis and  Prevention 24

  PP 425-436 ,1992.

  [34] Navin F. and Appeach Ch. “Estimating Vehicle Accidents on  British”,Vol

  19,1995,PP 45-62.

  [35] Al-Deek H.M , Ishak S.S and Khan A.A ,”Impact of freeway Geometric and

  incident  characteristics  on  indicent  Detection”,  Journal  of  transportation

  Engineering ,122(6) ,1996, PP 440-446.

  [36] Parker . MR and Zegeer C.V (1988-1989) – Traffic Conflict Techniques for

  safety and Operations -Engineering Quide- Observes Manual FHWA-IP-88-026

  Federal Highway Washengton DC. FHWA-IP-88-027.

  [37] Miaou Sp, “The Relationship Between Track Accident And Geometric Design

  of Rural Section Poisson Versus Negative Binomial Regression” ,Accident

  Analysis and prevention 26, 471-481 ,1994.

  [38] Choueiri,E.M,Hayward J.C ,” Possible design procedure to promote design

  consistency in highway geometric design on two-lane rural roads”,Transportation

  Research Record 1195,1990,PP 111-122

  [39] Choueiri,R.Lamm,B.Psarianos,” A practical Safety Approach to highway

  geometric design international”,Transportation Research Record 1215,PP 87-99

  [40] D. Blower, K.L. Campbell, and P.E. Green, “Accident Rates for Heavy Truck-

  Tractors in Michigan,” Accident Analysis arrd Prevention 25(3): 307-321, 1993.

  [41] R. Elvik, “Meta-Analysis of Evaluations of Public Lighting as Accident

  Countermeasures,” Transportation Research Record 1485: 112-123, 1995.

   

   [42]  Traffic Plannig and Engineering F.D.Hobbs.

  [43]  Jones B,Janssen L. , And Mannering F. , “Analysis of the Frequency And

  Duration Of Freeway Accidents in Seattle “ , Accident Analysis And Prevention

  23(4), 1991 , PP 239-225.

  [44] Dominique Lord , Bhagwant N. Persaud , “Estimating the safety performance

  of urban road transportation networks”, Center for Transportation Safety Texas

  Transportation Institute , 2006.

  [45] Mohamedshah, Y.M and Paniati JF, Hobeika AG, “Track Accident model for

  interstate   sand   two   lane   rural   road”   Transportation   Research   Board

  Washington,D.C, 1992.

  [46] Garber NJ And Joshuo S. “Traffic and Geometric Characteristics Affecting

  the Involvement of Large Tracks in Accidents”,Virginia Transportation Research

  Council,Vol 2, 1989.

  [47] Lee, J Mannering ,F , “Analysis Of Roadside Accident Frequency and

  Severity and Roadside safety Management “ Washington State Department of

  Transportation , Technical Monitor , December 1999.

  [48] Kim, S,H ; Chung , S,B ; Song, K ,H ;Chon, K ,S ; “Development of an

  Accident prediction Model Using GLIM ( Generalized Log-Linear Model) and EB

  method “  :A case of Seoul  ; Journal of the  Eastern Asia Society for

  Transportation Studies ,Vol .6, PP.3669 – 3682,2006.

  [49] Shankar V.,Mannering F,and Barfield W. “Effect and roadway Geometrics

  and Envirnmental On Rural Accident Frequencies “ , Accident Analysis and

  Prevention  27(3),1995,PP 371-389.

   

  [50] Jones B,Janssen L. , And Mannering F. , “Analysis of the Frequency And

  Duration Of Freeway Accidents in Seattle “ , Accident Analysis And Prevention

  23(4), 1991 , PP 239-225.

  [51]  Joshuo  S.c  And  Garber  NJ.,”Estimating  Track  Accident  Rate  And

  Involvement Using Linear and Poisson Regression Model” , Transportation

  Planning and Technology, 15(1) ,1990, PP 41- 58.

  [52] Miaou, Sp and Lum H , “Modeling Vehicle – Accidents and Enviromental

  Factors on rural accident frequencies “ Accident Analysis and Prevention , 27(3) ,

  1993 , PP 371-389.

  [53] Li-Yen , Chang , “Analysis of highway accident frequencies :Negative

  binomial regression versus artificial neural network” , Safety Science , 43(8),541-

  557 ,2008.

  [54] Abdel-Aty , M. ,Pande , A. ,”Identification Crash Propensity Using Traffic

  speed Condition” , Journal of Safety Research 36(1) , 97 – 108 , 2007

  [55] Jacobs .JD ,”A Study of Accident Rates on Rates on rural roads in developing

  Countries” TRRL,1996.

  [56] Dominique Lord,John N.,B.N.Persaud, “Methodology to predict the safety

  performance of rural multilane highway”,Texas Transportation institute,NCHRP

  126,2008.

  [57] David  L.Harkey,R.S,J.Beak,”Accident  modification   factors   for  traffic

  engineering and ITS improvements”,The University of north carilona,NCHRP

  Report 617,Washington DC,2009.

  statistics science , 2009.

  [59]  David Moore,George Mccabe “ Minitab Manual for Introduction to the

  practice of statistics” University of torento ,2009.

  [60]  B.Hahn, Elsevier,”Essential Matlab  for  Scientists  and Engineers”  ,2nd

  ,Washington ,2007.

  [61]  Borse, G.J , “Numerical Methods with Matlab: A Resource for Scientists

  andEngineers”. International Thomson Publishing,2000.

  [62] Reference Manual Release for Stata vol3,college statron, texas,STATA

  Corporation,1995.

  [63] Catalao , J.P.S , S.J.P.S. Marian,V.M.F Mendesb and L.A.F.M . Ferreira ,

  2008. “Short-term Electricity Pricess Forcasting in Competitive Market , A Neural

  Network Approach Electrical Power Syst” 77. 1297-1304.

   

پروپوزال در مورد پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF) , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF) , تز دکترا در مورد پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF) , رساله در مورد پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF) , پایان نامه در مورد پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF) , تحقیق در مورد پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF) , مقاله در مورد پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF) , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF) , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF) , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF) , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ارایه مدل ارزیابی ایمنی در شبکه بزرگراه های بین شهری با استفاده از روش ضریب تعدیل تصادفات (AMF)

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول