کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی

مشخص نشده
مشخص نشده
327
word
620 KB
3806
قیمت: ۴۲,۵۱۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی

  چکیده

  الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف) :  این پژوهش با عنوان «بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی، با یک مقدمه، دو باب و نتیجه گیری در  … صفحه زیر نظر استادان دکتر تقیه و دکتر منافی تنظیم شده است. هدف تحقیق حاضر، گردآوری و مقایسه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی می‎باشد.

  ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع ، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها:

   

  در تدوین این پایان نامه از کتابها و واژه نامه های معتبر در ارتباط با موضوع پایان نامه استفاده

  شده است.

  پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن ، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:

  این تحقیق از نوع توصیفی بوده و از طریق مطالعه و بررسی کتابخانه ای انجام شده است.

  ت. یافته های تحقیق:

  مهم ترین یافته ی تحقیق در این پایان نامه ، معادل یابی برای ضرب المثل های عربی در زبان های فارسی و انگلیسی است.

  ث. نتیجه گیری و پیشنهادات:

  در مورد بررسی و مقایسه ی ضرب المثل های سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی تا کنون پژوهش در خور توجهی انجام نشده است. بنابراین این پایان نامه سعی بر آن دارد تا در حد امکان پاسخگو بخشی از دشواری های معادل یابی ضرب المثل های این سه زبان باشد.

  در خاتمه پیشنهاد می‎شود در موضوعات زیر نیز تحقیق شود:

  1- ضرب المثل هایی که اشتراک لفظی دارند. 2- ضرب المثل هایی که اشتراک معنوی دارند.

  3- ضرب المثل هایی که اشتراک لفظی و معنوی دارند. 4- ضرب المثل های متضاد

  چکیده

   

  * از آنجا که امثال و حکم و یا ضرب المثل های هر ملت نشأت گرفته از فرهنگ آن ملت

  می باشد، در آغازتعریفی از فرهنگ ارائه می کنیم . « فرهنگ شامل سخن ، دانش ،باورها ،آداب ، هنر . فن شناسیها ، آرمانها و دستورهایی است که ما از دیگران، از بزرگانمان و از گذشته می آموزیم و خود می توانیم چیزی بر آن بیفزاییم. » [1]

  با توجه به تعریف ارائه شده می توان گفت که زبان نیز از دل فرهنگ هر ملت بیرون آمده است به طوری  که یکی از عناصرمهم سازنده ی فرهنگ هر ملتی قلمداد می گردد. در این میان مثل نیز بخشی مهمی از ادبیات هر زبان می باشد، امثال نه تنها وقایع ، حکایات و افسانه ها را ضبط می نمایند، بلکه همچون اشعار نگهدارنده ی واژگان و به طور کلی زبان به حساب می آیند. مثل قدیمی ترین ادبیات بشر است ، انسان پیش از آنکه شعر بگوید و قبل از آنکه خط را اختراع کند ، به گفتن امثال مبادرت نموده و در این میان از آن به عنوان چاشنی سخن استفاده کرده است.

   برای روشن تر شدن عنوان پایان نامه، تعریفی برای ضرب المثل ارائه می شود، مثل در لغت به معنای : مانند ،شبیه ، همتا ،افسانه ، حکمت ، پند و اندرز و.. می باشد و در اصطلاح  آوردن مطلبی حکیمانه در شعر و یا نثر می باشد که در تفهیم کلام و استحکام بنیه‌ی آن تاثیری شگرف دارد . استاد بهمنیار در مورد مثل این چنین گفته است :  « مثل جمله ایست  مختصر ،مشتمل بر تشبیه یا مضمون حکیمانه که بواسطه روانی الفاظ ،  روشنی معنی و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده و آنرا بدون تفسیر یا با تغییر جزئی در محاورات خود بکار برند. » [2]

  انواع مثل

   براساس تقسیم بندی قطامش مثل بر سه قسم است : کوتاه ،قیاسی وخرافی.

   

  1- ضرب المثل کوتاه :  غالب این مثلها، گفته های کوتاه و پر مغزی می باشند که تکیه بر واقعیتها و اصول بدیهی دارند ، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : « الصدق منجاه »

  « الصبر مفتاح الفرج » ، « سرّک من دمک » و…

  2- ضرب المثل قیاسی :  این نوع از مثل ها در واقع : اظهار پند و اندرزی می باشد که همراه با استدلال و برهان آورده می شود ،همانند : « مثل جلیس السوء کالقین إلا یحرق ثوبک بشرره یؤذیک بدخانه »

  3- ضرب المثل خرافی :  این دسته از مثلها یا از زبان حیوانات و یا از افسانه های کهن نقل شده است و به همین سبب خرافی قلمداد می گردند ،مانند : « ذهب الحمار یطلب قرنین فعاد مصلوم الأذنین »

  مهم ترین ویژگیهای ضرب المثل

   مثل و یا هر عبارتی که به عنوان ضرب المثل به کار می رود ، زمانی ابدیت خواهد یافت که ویژگیهای جاوید سازی را در دل خود به همراه داشته باشد ، به همین لحاظ شایسته است تا به برخی از این ویژگیها اشاره ای داشته باشیم:

  ایجاز و اختصار :  یکی از ویژگیهای بارز ضرب المثل بیان معانی و افکار عمیقی است که با عباراتی کوتاه و الفاظی کم صورت می پذیرد.

  تشبیه : اساس هر مثلی را تشکیل می دهد، به گونه ای که بدون تشبیه حالتی به حالت دیگر ضرب المثل تحقق پیدا نمی کند.

   کنایه : مثل را می توان نوعی کنایه تلقی کرد ،زیرا تنها لفظ مد نظر قرار نمی گیرد ، بلکه معنای مورد نظر که فراتر از ساختار واژگان است ، مقصود ما می باشد.

   اصل بدیهی :  مثل در بسیاری از موارد بیان کننده واقعیتها و اصول بدیهی زندگی است و همین امر در فراگیر شدن آن تاثیر فراوانی دارد.

  پایان نامه حاضر و روش نگارش آن

  عصری که در آن زندگی می کنیم عصر ارتباطات می باشد که از آن به دهکده جهانی نیز یاد می شود، از این رو زبان در ایجاد ارتباطاتی موثرتر از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار می گردد . اما در این میان سوالی که مطرح می شود این است که آیا ضرب المثل که بخشی از گفتارهای یک زبان را تشکیل می دهد ، قابل ترجمه  به زبانهای دیگر می باشد یا خیر ؟

  در اینجا لازم است ذکر نماییم ، اگرچه در پاره ای از موارد شاهد هستیم یک ضرب المثل از لحاظ لفظ و معنی درچند زبان مشترک می باشد ولی این امر هیچگاه دلیل بر آن نمی شود که بتوانیم مثلی را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه تحت لفظی کنیم ،بلکه شایسته و بایسته آن است که به دنبال معادل یک مثل و یا حکمت در زبان دیگر باشیم ، و در همین جاست  که به اهمیت معادل یابی و مقایسه ی ضرب المثل ها در میان سه زبان پی می بریم ، زیرا همانطور که گفته شد تنها راه بیان یک ضرب المثل به زبان دیگر ، یافتن معادل و معنای آن مثل در زبان دیگر می باشد. بنابر آنچه بیان شد می توان گفت که این پایان نامه نیز در حوزه ترجمه قلمداد گردیده، به طوری که سعی بر آن دارد تا بخشی از دشواریهای معادل یابی ضرب المثلهای این سه زبان بکاهد.

  آنچه  در این رساله فراهم آمده است، قطره ای از دریای پهناور در فرهنگ زبان وادبیات عربی و انگلیسی است ،و همانطور که در این پایان نامه مشهود است شالوده کار در ارتباط با زبان عربی می باشد ، به گونه ای که نخست یک ضرب المثل عربی  اصل قرار داده شده و در ذیل آن معادلها و یا مترادف های عربی ،فارسی و انگلیسی آن ثبت و ضبط شده است

 • فهرست و منابع پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  - القرآن الکریم.

  2- ابریشمی – احمد – فرهنگ پنج زبانه ی امثال و حکم – چاپ نگارستان – مرداد 1370.

  3- ابن منظور – محمد بن مکرم – لسان العرب – دارصادر – بیروت -  1956 م.

  4- الأحدب الطرابلسی الحنفی – إبراهیم – فرائد اللآل فی مجمع الأمثال  - چاپ بیروت – کتابخانه‌ی اسلامی – تهران – بدون تاریخ.

  5- برقعی – سید یحیی – کاوشی در امثال و حکم فارسی – چاپخانه حکمت قم – خرداد 1351.

  6- البرقوقی - عبدالرحمن - شرح دیوان المتنبی - مصر -1348ه .

  7- البعلبکی – منیر – المورد – قاموس إنکلیزی – عربی – دارالعلم للملایین – بیروت – الطبعه الثانیه و العشرون 1988

  8- البعلبکی – منیر – المورد القریب – دارالعلم للملایین – الطبعه الثانیه عشره حزیران .2003.

  9- بهمنیار – احمد – داستان نامه ی بهمنیاری – دانشگاه تهران – چاپ دوم – مهر 69.

  10- بیهقی ، خواجه ابوالفضل محمد بن حسین ، تاریخ بیهقی، به اهتمام دکتر غنی و دکتر فیاض ،چاپ وزارت فرهنگ ، تهران ، 1324.

  11- پازار گادی – علاء الدین – گزیده‌ای از ضرب المثل های فارسی و ترجمه‌ی انگلیسی آنها – چاپخانه ی سپهر – تهران – چاپ اول – 1380

  12- پرتوی آملی – مهدی – ریشه های تاریخی امثال و حکم – انتشارات سنایی – چاپ چهارم ، 1378.

  13- حافظ- دیوان حافظ- به اهتمام دکتر غنی وقزوینی - انتشارات باقرالعلوم - چاپ پنجم - 1377.

  14- دامادی - سید محمد - مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی – دانشگاه تهران – آبان ماه 1371.

  15-دهخدا – علی اکبر – امثال و حکم – انتشارات امیر کبیر – چاپ دوم – تهران 1339 .

  16- دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران – 1373.

  17- الرازی – محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر – أمثال و حکم – ترجمه و تصحیح دکتر فیروز حریرچی – دانشگاه تهران – چاپ سوم – مرداد 1375.

  18- سعدی - شیخ مصلح الدین - بوستان - تصحیح محمد علی فروغی - انتشارات اقبال - تهران.

  19- سعدی - شیخ مصلح الدین –گلستان-  تصحیح رستم علی علیبف - انتشارات گوتنبرگ - تهران -1363.

  20- شکور زاده بلوری – ابراهیم – دوازده هزار مثل فارسی – آستان قدس رضوی – چاپ اول – 1380.

  21- صالح – عبدالقادر – الأمثال العربیه – دارالمعرفه- بیروت – الطبعه الأولی –2002.

  22- الضبی ، المفضل بن محمد – امثال العرب – قدم له و علق علیه الدکتوراحسان عباس – دار الرائد العربی – بیروت – 1981.

  23- طوسی – محمد علی – فرهنگ سازمانی – مرکز آموزش مدیریت دولتی – چاپ اول 1372

  24- العسکری – أبوهلال – جمهره الأمثال – المکتبه العصریه- بیروت – الطبعه الأولی –2003.

  25- عفیفی – رحیم – مثلها و حکمتها – سروش – چاپ اول – 81.

  26- علی (ع) - نهج البلاغه- تدوین شریف رضی - به قلم فیض الاسلام - مرکز نشر آثار فیض الاسلام 

  27- علی عبدالله – ناصر – گفتگو ( المحادثه العربیه ) – انتشارات مجد – چاپ نهم –1379.

  28- فاضلی – محمد – دراسه و نقد فی مسائل بلاغیه هامه – دانشگاه فردوسی مشهد – چاپ اول 1365.

  29- فردوسی - حکیم ابوالقاسم - شاهنامه - نسخه ژول مول - تهران -1314 ش

  30- قطامش – عبدالمجید – الأمثال  العربیه – دارالفکر – دمشق – الطبعه الأولی 1998 م

  31- قنبری – عبدالله – فرهنگ ضرب المثل های انگلیسی – فارسی – رهنما – ویرایش دوم – 1378.

  32- قهرمانی – علی – امثال و حکم مشابه – احرار تبریز – چاپ اول 1378.

  33- کیوان – عبد قاموس الأمثال – الإنکلریه و العربیه – دارالبحار – بیروت 2003 م

  34- موسوی – منوچهر – فرهنگ منظور و منثور ضرب المثل ها – نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه – چاپ اول – بهار 1379.

  35- مولوی - مولانا جلال الدین محمد - مثنوی معنوی - به سعی و اهتمام نیکلسون - چاپ موسسه‌ی انتشارات امیرکبیر - چاپ نهم- تهران -1361.

  36- المیدانی – ابوالفضل – مجمع الأمثال – تحقیق و شرح و فهرسه الدکتور قصی الحسین – دارومکتبه الهلال – بیروت – الطبعه الأولی – 2003 م .

  37- میرشاهی – حسین – فرهنگ ضرب المثل های انگلیسی به فارسی – انتشارات سخن گستر – چاپ اول 81.

  38- نصرالله منشی- ابوالمعالی – کلیه و دمنه – تصحیح مجتبی مینوی – شرکت سهامی کتابهای جیبی – تهران – 1370.

  39- نظامی – نظام الدین ابومحمد – دیوان نظامی گنجوی – به اهتمام وحید دستگردی .

  مراجع الإنکلیزیه

  Bal: baki –Munir –Al- mawrd –Darel- elmlil –malayen Beirut –1967.

  Ghanbari –Abdollah- English - Persian proverbs – Rahnama –2003.

   Moosavi- Manoochehr – A versified dictionary of farsi proverbs and their english equivalents – Computer world Co. Tehran –1379.

  Mirshahi – Hossein – a Dictionary of English Persian proverbs.

   Parsai  proverbs – Hamgaman chap –1380.

  Pazargadi , Dr.A Selection of persian proverbs with their English translations .. – Amir kabir publicaitons – 2002 Tehran.

  7-Titelman – Gregory – America’s popular proverb and sayings – Random House – Second edition 2000.

   

پروپوزال در مورد پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی, تز دکترا در مورد پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی, رساله در مورد پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی, پایان نامه در مورد پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی, تحقیق در مورد پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی, مقاله در مورد پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی ، فارسی و انگلیسی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول