✅دانلود موضوع پایان نامه ریاضی با فرمت WORD قابل ویرایش جهت انجام پروژه و پایان نامه دانشجویی

تعداد صفحه: ۱۹ دسته بندی: ریاضی

نظریه آشوب : نظریه آشوب، به شاخه‌ای از ریاضیات و فیزیک گفته می‌شود که مرتبط با سیستمهایی است که دینامیک آنها در برابر تغییر مقادیر اولیه، رفتار بسیار حساسی نشان می‌دهد؛ به طوری که رفتار‌های آینده آنها دیگر قابل پیش‌بینی نمی‌باشد. به این سیستم‌ها، سیستم‌ های آشوبی گفته می‌شود که از نوع سیستم های غیر خطی دینامیک هستند و بهترین مثال برای آنها اثر پروانه‌ای، جریانات هوایی و دوره ...

تعداد صفحه: ۹۶ دسته بندی: ریاضی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی (M.Sc) چکیده در این مقاله ارتباط بین مدلهای DEA غیرپارامتری برای تحلیل کارایی و مدل های MCDM برای حالت خطی و غیرخطی معین می گردد . با به کار بردن ویژگی های نسبی لاگرانژ نشان داده می شود مدلهای BCC ، CCR و مدل های FDH در DEA با مدل MCDM معادل هستند . خطی سازی FDH همراه با تفسیرهای دوآل ارائه می شود . این بحث ادامه پیدا می کند و تحولات ...

تعداد صفحه: ۳۴ دسته بندی: ریاضی

چکیده: کیتین پلی ساکارید ازت دار خطی و دومین پلیمر طبیعی بعد از سلولز است. این ماده به همراه مواد معدنی و آلی در پوسته سخت پوستان یافت می شود. استخراج کیتین از پوسته این سخت پوستان به ویژه میگو شامل دو مرحله کانی زدائی است. این ماده کاربردهای زیادی در صنعت بهینه سازی مواد دیگر در تصفیه آب فاضلاب، ساختن کیتوزان و گلوکوز آمین و در جدا سازی یونها به روشهای مختلف دارد. در این پروژه ...

تعداد صفحه: ۲۶ دسته بندی: ریاضی

فصل اول مقدماتی و پیش نیازها تعریف حلقه :یک حلقه مجموعه ای است ناتهی مانند همراه بادوعمل دوتایی (که معمولابه صورت جمع (+)وضرب(.) نموده می شوند) بطوریکه : یک گروه آبلی است.به ازای هر , ( ضرب شرکت پذیراست) و (قوانین بخش پذیری ازچپ وازراست) هرگاه علاوه براین : به ازای هر¸ آنگاه گوئیم یک حلقه تعویض پذیراست.هرگاه شامل عنصری مانند باشد. بطوریکه:به ازای هر a تذکر1: حلقه را حلقه با واحد ...

تعداد صفحه: ۸۰ دسته بندی: ریاضی

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش جبر چکیده: در این پایان نامه همه حلقه ها یکدار و جابجائی و همه مدول ها یکانی هستند این پایان نامه شامل یک مقدمه و هفت فصل است. فصل اول شامل هدف، پیشینه تحقیق و روش کار می باشد. فصل دوم شامل تعاریف و قضایای مقدماتی است. فصل سوم شامل خواص اساسی زیر مدول های اول است. فصل چهارم شامل خواص –M رادیکالها است هدف عمده فصل پنجم برهان قضیه زیر می باشد. قضیه ...

تعداد صفحه: ۱۳۱ دسته بندی: ریاضی

فصل اول تعاریف و مفاهیم اولیه 1-1 مقدمه ای در مفاهیم بقا در این بخش پارامترهای اصلی را که در مدل داده های بقا به کار می روند بررسی می کنیم. فرض کنید زمانی تا بعضی پیشامدهای معین مانند مرگ، ظاهر شدن تومور، پیشرفت یک بیماری، برگشت بیماری، فرسودگی تجهیزات، توقف استعمال دخانیات، و غیره باشد. با دقت بیشتری یک متغیر تصادفی نامنفی از یک جامعه همپراش[1] است. توزیع را می توان توسط 4 ...

تعداد صفحه: ۴۵ دسته بندی: ریاضی

پیش گفتار تاریخ، خود نقطه‌ی عطف شمارگانی است که پیوسته و ناپیوسته چهار مضراب عشق را حول محور تمرکز اعداد نواخته و به اثبات حقانیت واحد، دراصول هستی پرداخته است. امتداد جریان ثبوت حقانیت شمارگان، خواه در آن برهه از زمان که خوارزمی اش می‌سرود و چه در دیگر زمان ها که اقلیدس و فیثاغورثش تجلی بخشیدند، شاه بیت های مطلعش را با تخلص آخرش پیوند زدند تا غزل گونه ای باشد، غزل شکار، نه ...

تعداد صفحه: ۴۶ دسته بندی: ریاضی

رساله ی ارائه شده به عنوان سه واحد درسی در درس پروژه دوره کارشناسی چکیده هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های ...

تعداد صفحه: ۳۵ دسته بندی: ریاضی

خلاصه : در این مقاله الگوریتم بهینه سازی براساس برنامه ریزی خطی که روش توالی cutting plane (صفحۀ برش ) نامیده می شود ارائه شده است . ویژگی اصلی این الگوریتم توصیف شده ( توضیح داده شده ) است ، همگرایی به نقطۀ مانای Karush - Kuhn - Tucker ثابت شده و نتایج عددی روی مجموعه ای از نمونه های شناخته شده نشان داده شده است . این روش بر اساس حالت خطی برای مسائل با (محدودیت نامساوی) محدب ...

تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: ریاضی

خلاصه : الگوریتم انشعاب – حد برای حل کلی یک دسته از مسائل برنامه ریزی غیر محدب (NP) در نظر گرفته شده است . برای مینیمم کردن ( کمینه کردن ) مسئله ، تابع با حد پایین خطی (LIBS) برای تابع اصلی و توابع شرایط ( محدودیت ها ) تشکیل می شود . پس یک برنامه ریزی خطی آرام سازی که به وسیلۀ روش سیمپلکس حل شده به دست می آید و باند پایین برای مقدار بهینه فراهم می شود . الگوریتم در نظر گرفته شده ...

تعداد صفحه: ۹۹ دسته بندی: ریاضی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.Sc." :چکیده در این پایان نامه ضمن آشنایی با معادلات انتگرال خطی و غیر خطی روش هایی را برای حل معادلات مذکور که معروف به روش تجزیه آدومیان و آشفتگی هموتوپی می باشند ارائه داده ایم. همچنین تلاش گردیده ضمن مقایسه این دو روش به ویژه برای معادلات براتو در محیط نرم افزاری مطلب به مزیت ها و معایب به کار گیری آنها در حل معادلات انتگرال اعم از ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت