پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact

تعداد صفحات: 23 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 4544
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مخابرات
قیمت قدیم:۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact

  فصل اول- معیارهای طراحی و انتخاب پست

  دیدگاه های کلی

  2-1 تعیین مشخصه های اصلی پست

  1-2-1 ظرفیت

  2-2-1 شرایط اقلیمی

  3-2-1 زمین پست

  3-1 راهنمای انتخاب گزینه پست

   

  -- پیشگفتار

  استاندارد حاضر دربر گیرنده مشخصات و نقشه های اجرایی ساختمان پست های توزیع                

  زمینی 20 کیلوولت و دستورالعمل نصب وراه اندازی انها است که درچار  چوب   بازنگری استانداردهای فعلی این گونه پستها تهیه گردیده است .                                                                                         

  اهم اهدافی که در تهیه استاندارد مورد نظر بوده اند،به شرح ذیل می باشند:             

    1- به روز در اوردن طرحها و                                                     

  دستورالعملهای مربوط به احداث پست های توزیع شهری .

  2- ارایه گزینه هایی با سطح زیربنای کمتربرای احداث پست در مناطق پر تراکم شهری که تهیه زمین در آنها یک مشکل جدی به شمار می اید.                                               در پاسخگویی به اهداف فوق ، به ارایه یک طرح ثابت اکتفا نگردیده ،بلکه مجموعه ای از طرح های متنوع پیشنهادشده است که در هر کاربردمشخص،بسته به شرایط اقلیمی ،نیا زهای

  بهره برداری و فضای قابل دسترسی می توان مناسب ترین را انتخاب نمود.در این رابطه،برخی ازویژه گی های استاندارد عبارتند از:                                                                                                                                                                                                                                                                                              1- طرح های ارائه شده طیف وسیعی از کاربردهای مختلف راازنظر ظرفیت پست و            سطح زیر بنا در بر میگیرد.

  2- ساختمان پست با توجه به شرایط مختلف اقلیمی انتخاب می گردد،به طوری که با یک جا نمائی ثابت وتجهیزات می توان از بام مسطح یاشیب دار،زیر زمین یا کانال کابل استفاده نمود.

   

  3- طرحها باشیوه طراحی بلوکی تهیه گردیده اند.بلوک های جا نمایی تجهیزات به نحوی انتخاب شده اند که با ترکیب انها می توان بسته به شکل وابعاد زمین،در صورت نیاز طرحهای غیر استاندارد را نیز انتخاب نمود.

   

  4- حفظ پاکیزگی محیط زیست از نظر آلوده نشدن خاک وآب با روغن ترانسفورماتور،پائین

  نگه داشتن سرو صدای هواکش ها وجنبه های دیگر مراعات گردیده است.                      

  مسائل ایمنی،از جمله استقامت در برابر زلزله و اتش سوزی مورد توجه قرار گرفته است.                                                                                                                                                                                                                                                                                           مشخصات فنی جامعی برای احداث ساختمان،نصب،راه اندازی و بهره برداری

  در استاندارد گنجانده شده برای تسهیل امور اجرائی بر تعداد نقشه ها جزئیات افزوده شده است.

   پست های زمینی توزیع برق همچون اندامهای زنده یک شهر وظیفه دریافت انرژی ازشبکه     

  برق و پخش ان در نقاط مختلف مصرف را بعهده دارند.به همین خاطر در طراحی و احداث آنها میباید جنبه های مختلف گسترش شهری و دور نماهای رشد و نمو ان در کنار مسائل مهندسی مورد توجه قرارگیرند،بگونه ای که پستهای کوچک برق شهری و مراکزپراکنده توزیع انرژی نه بعنوان ساختمانهای جداگانه،بلکه بصورت اجزاء پیوسته ای از بافت شهر وخیابان درنظراورده شوند.

   

  بطور کلی عوامل مکانی و زمانی مؤثر در کاربرد پستهای توزیع برق میتواند بسیار متنوع باشد.

  این گونه عوامل بویژه در سرزمین پهناوری چون ایران با شرایط اقلیمی بسیارمتنوع ودرعصری با تحولات چشمگیر زندگی ورشد روزافزون مصرف انرژی برق،از تنوع بیشتری برخوردار میباشند.

   

  از همین رواستانداردمورد نظرباید با شرایط و نیازهای مختلف انطباق پذیر باشدوارائه

  الگوی واحدی از یک یاچندنوع خاص برای همه جا و همه وقت،امکان آنرفراهم سازدکه انتخاب پست بر اساس شرایط و امکانات موجوداز میان گزینه های مختلفی که ضوابط مشخص و استاندارد شده ای بر همگی انها حکمفرماست انجام گیرد، با در نظر گرفتن این هدف،طرح بلوکهای پیوند پذیر یا قالبهای ترکیبی در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.در این روش،اجزاء و تجهیزات اصلی پست یعنی ترانسفورماتور وتابلو های برق با حریم حفاظتی انها در قالب بلوکهای ترکیب پذیری با ابعاد وفواصل مشخص تعریف گردیده اند،

   

  بطوری که با قرار دادن این بلوکها در وضعیتهای گوناگون ،گزینه های مختلفی از نظر ارایش و جانمائی تجهیزات پست بدست می اید (نقشه های عمومی شماره 201 الی 205) بر همین مبنا،ساختمان این پستها نیز در قالب بلوکهای ترکیب پذیر ساختمانی شامل سقف،کف و دیوارهای پست طراحی گردیده است(نقشه های عمومی شماره 206 و 207 )،بطوریکه از کنار هم قرار گرفتن این بلوکها ساختمان پست مورد نظر در قالب استاندارد یا بصورت ویژه حاصل می گردد.

  2-1 تعیین مشخصه های اصلی پست

  انتخاب پست مورد نظر از میان گزینه های استاندارد یا ترکیبهای ویژه ای که در این مجموعه ارائه گردیده است می باید با دقت و بر اساس نیازها و امکانات موجود انجام شود. در این امر سه عامل اصلی، یعنی تعیین ظرفیت مورد نظر،تشخیص شرایط اقلیمی و براورد وسعت و موقعیت زمین قابل دسترسی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

 • فهرست و منابع پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact

  فهرست:

  معیارهای طراحی و انتخاب پست

  دیدگاه های کلی

  2-1 تعیین مشخصه های اصلی پست

  1-2-1 ظرفیت

  2-2-1 شرایط اقلیمی

  3-2-1 زمین پست

  3-1 راهنمای انتخاب گزینه پست

   

  منبع:

  ندارد.

پروپوزال در مورد پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact, گزارش سمینار در مورد پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact, تز دکترا در مورد پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact, رساله در مورد پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact, پایان نامه در مورد پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact, تحقیق در مورد پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact, مقاله در مورد پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact, پروژه دانشجویی در مورد پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact, تحقیق دانشجویی در مورد پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact, مقاله دانشجویی در مورد پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact, پروژه دانشجویی درباره پروژه استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت