کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره )

مشخص نشده
مشخص نشده
54
word
191 KB
4406
قیمت: ۷,۰۲۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره )

  پیشگفتار:

  انسان همواره به آزادی می اندیشد- آزادی اندیشه- و خود را مهیای شکوفا شدن می‌کند. نور مظهر این روشن شدن بود که در ذهن هستی بخش عبور می کند و نتیجه آن پدیداری بود در هستی یا وجود که از وجد و گشایش در «قوه» حاصل می آمد. آنچه پذیراست دریافت می کند! چرا که فیض بی دریغ و بی هیچ کم و کاست در هستی می وزد یا می تابد و روشن می کند. یکی شدن انسان با ذات هستی که او را به کنه وجود می رساند و با یک انگاری و نفی بیرونی و عبور از مرز جدایی به یکتایی و احساس مستقیم نایل می کند. شیوه ای بود برای جستجو در هستی! و مهر به آنچه هست و جدا نیست از یابنده و داننده! این شیوه دانستن سرآغاز زیستن بر پایه زندگی بود که در آن فرهنگ و روشنگری پدیدار بود؛ در جهت شکوفاندن انسان و شگفتا که این نور و روشنایی در تمام تاریخ همراه ملت ایران بوده است. اگرچه در کالبدهای مختلف دمیده شد!

  دین چیزی نبود جز همین نشان دادن راه روشنایی. انسانهایی والا دامن همت به کمر زده و بال خرد گسترانیده و به قله های خرد چشم می دوختند تا مردمان خود را به روشنایی آگاه سازند و از وحشت تاریکی بکاهند که چشم انداز حرکت در مسیر قافله بشریت تاریک می نماید. پیامبران انسانهایی پاک و دوستدار قوم خود و بشریت بودند. بی هیچ ادعایی دانسته خود به پاک کلماتی در اختیار مردمان قرار می دادند و حرکت را آسان می‌گرفتند. اما رسم دیرین روزگار اینست که همه کسان چنان نیک اندیش نباشند و ای بسا که حلقه های پاک پیشروان گفته ها و کردار پیامبر را قالب بندی کنند و مردمان را به نگه داری آن ناموس مطلق فرا خوانند. خط کشها و مقیاسها پدید آرند. اعمال و افکار بدان سنجند! خردها در کوزه پدید آرند! و جهل بر دامان اندیشه مردمان اندازند. این فرزند نامیمون دین قالب بندی شده است! «شریعت» همان بلای دیرین مردمان که راه بالا رفتن می بندد و تسبیح و چرتکه مقیاس عمل می گردد، خود کوزه می شکند و «می» می‌ریزد و تعزیر می کند و حد روا می دارد. پیامبران که به محیط خویش آگاه می شوند در می‌یابند که این محیط خفقان دارد. مرگ دارد، انسان ندارد! مرگ و نیستی است چرا که اندیشه نیست و آنجا که اندیشه نیست هیچ انسانی نیست که حیوانی است نامش آدم بهر زیست. پیامبر شاید آنگاه بگوید:

  «آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست               عالمی دیگر بیاید ساخت و ز نو آدمی»

  آنگاه راه خرد می گشایند تا آدمیان به دنبال انسان گام نهند شکوفا شوند، ولی افسوس که بعد از آن روشن اندیشان خردمندان می بایست «سر پیاله بپوشند که خرقه پوش می‌آید»

  ایران در سالهای پیش از اسلام به قله های بزرگ شکوه رسیده بود و همچنان امید می‌رفت که چنان باشد. اما در دوران انتهایی ساسانیان مشکل بزرگی پدیدار شد که بی‌مهری دوران را با خود به همراه آورد. پدیدار شدن دین رسمی همچون توفانی بود که آرامش و توانمندی و شکوه را جاروب می کرد در این برهه بی آئین، در شبه جزیره عربستان مفاهیم بزرگی به گوش می رسید که جانهای خرد طلب را به سوی خود فرا می خواند. اما افسوس که آن حقیقت خردمندی هم در شمشیر عرب به تهاجمی بدل شده بود که دامان قومهای نجیبی را فرا می گرفت و به زعم خود خردی مطلق به همه انسانها ارزانی می داشت جمله قوم عرب به بهانه خداپرست کردن ایرانیان که در واقع بازگشتی بود به غزوات قبل از پیامبر و آئین تاراج و راهزنی، حادثه ای بود عظیم که ملتی بزرگ را به مدت 1400 سال و اندی به خود مشغول داشت و کنون نیز می رود.

  زندگی مردم ایران با مفاهیم خاص شبه جزیره به هم آمیخت به طوری که پیامبر به اجبار پیامبر تمام ایرانیان می بایست می شد آنهم در مفهومی که مردمان شبه جزیره از آن می فهمیدند. حکومت از آیین شاهنشاهی به خلاقت بدل گشت و نظام اجتماعی پیشرفته و آئین دار در جدالی با مفاهیم بدوی و مفاهیم بزرگی چون زن، خانواده، میهن، فره در شنزارهای جاهلیت عرب مدفون گشت!

  ایرانیان در پی این حوادث به دنبال حرکتهای رجعت طلبانه ای برآمدند تا سلطه عنصر عربی را برانداخته و شرایط را به نفع خود تغییر دهند در این میان قویترین جریان فکری ایرانیان یعنی شعوبیه نقش تعیین کننده ای به عهده گرفته و همواره به ابداع و سنتز و گاهی تز پرداخت. جریانهای مختلف عظمت خواه ایرانی در برهه های مختلف به هم آمیخته و گاه مسیری جدا می پیمودند. در این میان یکی از حرکتهای فکری و سیاسی که ایرانیان بدان دست یازیده و در آن تغییر و تکامل ایجاد کردند آئین تشیع بود که می توان هنرنمایی اکثر گروههای فکری شکوه خواه ایرانی را در آن دید که همچون بذری از حوزه اندیشه ایرانی به کشتزار حوادث روزگار فرو می افتاد و آنگاه محصولی چند پدیدار می گشت.

  در این پژوهش قصد ما آن است که چگونگی سیر نه خود اندیشه شیعی بلکه بخش سیاسی آن را که آمیختگی سرشاری با شرایط روزگار خود و تمایلات و خواستهای گروه‌های گوناگون دارد بنمایانیم. به خصوص! در عصری زندگی می کنیم که مبانی مشروعیت حاکمیت مستقر از درون این مکتب بیرون آمده و خود را در شکل ولایت مطلقه فقیه به تاریخ ایران افزوده است.

  اثبات این موضوع که ولایت مطلقه ولی فقیه فاقد بنیانهای عقلی است و فی الواقع توهین به مقام امام معصوم (ع) و بی احترامی به تفکرات بشری است انگیزه انتخاب موضوع از جانب محقق می باشد.

   

  فصل اول

   

  کلیات تحقیق

   

  مقدمه (طرح مسئله):

  در طول تاریخ اقلیت شیعه ظالمانه و بی رحمانه شدیداً توسط حکام وقت تحت فشار بودند و سرکوب می شده است. بنابراین اندیشه تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای فقه شیعه همواره یکی از آرزوهای شیعیان بوده است. بعد از به قدرت رسیدن صفویه در ایران مجالی برای دخالت علما در سیاست و امور حکومتی فراهم آمد که پس از روی کار آمدن سلسله قاجار در ایران این عرصه گسترش یافت. با به قدرت رسیدن پهلوی اول در ایران نهاد مذهب به شدت سرکوب شد و از جانب حکومت روحانیون مورد بی مهری قرار گرفتند. همین عامل بعدها باعث نفرت روحانیون و مردم از رضاشاه گردید که به دلیل عدم حمایتی مردم از او در شهریور 1320 وی از سلطنت خلع گردید که متعاقب آن فضای باز سیاسی در کشور به وجود آمد. آقای خمینی که در سال 1306 یعنی اوج قدرت رضاشاه در سن 25 سالگی به مقام اجتهاد رسید، در یک خانواده فقیر روستایی در خمین به دنیا آمد وی در کودکی پدر و مادرش را نیز از دست داد (پدرش در درگیری با یکی از خوانین محلی کشته شد) او که شاهد تحقیر دین و روحانیت از جانب پهلوی اول بود به شدت از رضاشاه و محمدرضا شاه و کلاً سلسله پهلوی منزجر گردید و تصمیم گرفت تا ریشه های حیات نظام شاهنشاهی را که به تصورش مایه ظلم و فساد و بدبختی مردم و عقب ماندگی کشور و از همه مهمتر تضعیف دینی شده بود را خشک کند. این مسئله در زمان حیات آقای بروجردی میسر نبود. بعد از فوت ایشان یک خلاء بزرگی در مرجعیت پدید آمد. آقای خمینی در این زمان فرد گمنامی بود ولی به واسطه تلاش برخی افراد نظیر آقای خلخالی به عنوان مرجع تقلید اعلم به مردم معرفی شد، همین مسئله و به خصوص مبارزات وی و دستگیری و تبعیدشان موجب مطرح شدن وی در عرصه داخلی و خارجی گردید. این مبارزات عبارتند از:

  16 مهرماه 1341 در خصوص مخالفت با انجمنهای ایالتی و ولایتی و تحریم رفراندوم. در 2 بهمن 1341، حادثه فیضیه، دستگیری وی در 15 خرداد 1342 و متعاقب آن قیام مردم و سرکوب آن توسط شاه و بعد سخنرانی در مسجد اعظم قم و نطق تند و کوبنده وی در مخالفت با کاپیتالسیون علیه حکومت پهلوی و شخص شاه و به دنبال آن 13 آبان ماه 1343 بازداشت و تبعیدش به ترکیه- 12 مهر 1344 انتقال وی از ترکیه به بغداد و حرکت ایشان از سامراء به کربلا و بعد نجف و 23 آبان 1344 شروع درسهای حوزه ای در نجف که بخشی از اندیشه تشکیل حکومت اسلامی در آن گنجانده شده بود. پیام ایشان در 12 اردیبهشت 1356 به مناسبت چلهم شهدای قم، 2 مهر 1357 محاصره منزلش توسط عوامل رژیم صدام، 10 مهر 1357 تبعیدش به کویت و از آنجا به فرانسه و در نهایت 12 بهمن 1357 بازگشت وی به ایران و متعاقب آن 22 بهمن 1357 پیروزی انقلاب.

  تمامی مسائل فوق و به خصوص فضای حاکم بر دوران تبعید باعث تولید و تبیین اندیشه سیاسی آقای خمینی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه گردید. نگرش جدید وی در فقه شیعه با رویکرد حکومتی و جهانی از دیگر کارهای اوست تفکری که منجر به احیای اسلام سیاسی در تشیع گردید که متعاقب آن اندیشه امت واحد اسلامی مطرح شد و به تبع آن نهضتهای اسلامی ظهور کردند. البته ایده تشکیل حکومت فقها در زمان قاجار توسط ملا احمد نراقی مطرح شده بود اما آقای خمینی چهارچوب آنرا بسط داد و تفکر تشکیل حکومت اسلامی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در غالب تئوری بود، را توانست بر مبنای درک خود از اسلام در قالب جمهوری اسلامی در عمل اجرا کند. وی طرح نظریه ولایت فقیه را در خلال مکتوبات و سخنرانیهای متعددی ارائه کرد. از اولین تألیفاتش که صریحاً به حکومت دینی و نظارت روحانیون در اداره کشور اشاره می کند، کتاب «کشف الاسرار» است که در سال 1321 به رشته تحریر درآمد و پیرامون آن در این پژوهش بحث شده است. از دیگر آثار او «الرسائل» «البیع» و «تحریر الوسیله» است که در آنها نیز به طور متفرق و به تناسبهای گوناگون، منصب حکومت و دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی و اصلاح زندگی دنیوی را برای فقیه لازم می داند و به گونه ای پراکنده به مبحث ولایت سیاسی فقیه عادل پرداخته است. اما مهمترین و صریحترین اثر مکتوب وی در باب زعامت سیاسی فقیه، کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی است که بخشی از درس خارج وی در نجف بوده و به طور مبسوط و علنی تری به مسئله پرداخته است و در دهه های پیش از انقلاب به مثابه مانیفست «مبارزان مسلمان در داخل کشور» بود.

  علاوه بر آن بخشی از دیدگاهها و سخنرانیهای او در باب حکومت اسلامی پس از پیروزی انقلاب مطرح گردید.

  و اما پرسشی که مطرح می شود این است که: ولایت مطلقه ولی فقیه چه تاثیری بر مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی دارد؟

  اهداف تحقیق:

  مهمترین هدف این پژوهش عبارت است از بررسی چگونگی تحول اندیشه سیاسی شیعه که آمیختگی سرشاری با شرایط روزگار خود و تمایلات و خواستهای گروههای گوناگون دارد. به خصوص در عصری زندگی می کنیم که مبانی مشروعیت حاکمیت مستقر در ایران از درون این مکتب بیرون آمده و خود را در شکل ولایت مطلقه فقیه به تاریخ این کشور افزوده است.

  اهمیت تحقیق:

  از آنجائیکه طراح اندیشه ولایت مطلقه ولی فقیه آقای خمینی می باشد، آشنایی با ارکان و سیر تطور آن در طول تاریخ شیعه می تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات بوده و در جهت شناخت مسائل بعدی و غنای فکریمان مؤثر باشد.

  سؤال اصلی:

  مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی چیست؟

  سؤال فرعی:

  چگونه ولایت مطلقه ولی فقیه مهمترین عامل مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی است؟

  فرضیه تحقیق:

  ولایت مطلقه ولی فقیه مهمترین عامل مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی می باشد.

  متغیرها و مفاهیم عملیاتی

  1- ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟ و چه تاثیری بر مشروعیت حکومت اسلامی دارد؟

  2- مشروعیت حکومت اسلامی چیست؟

  روش تحقیق:

  روش تحقیق مبتنی بر منابع کتابخانه ای بوده است.

  مشکلات و موانع تحقیق:

  در راستای بررسی تفکرات آقای خمینی تألیفات فراوان، پراکنده، بی محتوا، غیرعلمی و بیشتر در جهت دفاع و توجیه اندیشه سیاسی ایشان می باشد.

  سازماندهی تحقیق:

  تحقیق حاضر شامل یک مقدمه و سه فصل است. در مقدمه (طرح مسئله) ضمن ارائه تصویری از آنچه در این پژوهش ارائه خواهد شد، به سؤالات اصلی و فرعی و فرضیات نیز اشاره شده است. اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق، متغیرها و مفاهیم عملیاتی، روش تحقیق و در انتها سازماندهی تحقیق نیز از اجزای دیگر آن است و مجموعاً فصل اول پژوهش را تشکیل می دهد. در فصل دوم به تشریح تاریخچه تکوین اندیشه سیاسی شیعه پرداخته و آنرا به سه دوره تا ظهور آقای خمینی تقسیم نموده ایم. و نهایتاً در فصل آخر به بررسی دیدگاههای بنیان گذار جمهوری اسلامی در خصوص حکومت اسلامی و مشروعیت آن اشاره کرده ایم. در این فصل ابتدا اجزای تفکر سیاسی آقای خمینی را بیان کرده و بعد در خصوص هرکدام از آنها توضیح مختصری داده ایم و ضمن بیان مهمترین فرازهای نظریه ولایت فقیه، با بیان نظریه انتقادی آنرا به چالش کشانده‌ایم و در بخش پایانی به ارائه نتیجه نهایی از بحث پرداخته ایم.

   

   

   

   

   

  فصل دوم:

   

  تاریخچه تکوین اندیشه سیاسی شیعه

  از بدو پیدایش تا به قدرت رسیدن آیت الله خمینی

   

   
  در طول تاریخ اندیشه های گوناگونی با آشبخورهای فکری متعدد در اندیشه شیعی تاثیر گذارده و آنرا پرورانده اند اگر چه هر کدام از این اندیشه ها در حوزه ای مستقل فکری به سر می بردند اما از هم دیگر نیز مفاهیمی کسب و گزینش و در عین حال پرورش نیز می‌دادند.

  حال پرسش این است که سیر تطور اندیشه های سیاسی شیعه چگونه بوده و از چه حوزه های فکری ای بهره مند شده است؟

  برای پاسخ به این سوال دوران تاریخ تشیع را به سه قسمت الف) تشیع در حال شکل گیری قبل از غیبت  ب) تشیع و آمیختگی آن با نحله های فکری مختلف و پدیداری چارچوبهای آن  ج) دوران اتمام آمیختگی و شکل گیری تشیع رسمی، بخش کرده ایم و در هر بخش سعی در روشن ساختن چگونگی آمیختگی ها و سپس به نظریات سیاسی که برآمده از هر دوره فکری است پرداخته ایم از دیدگاه نظری پیش شرط ما این است که جریان سیاسی غالب در هر دوره عبارت است از تعامل بین نحله های مختلف فکری آمیخته در تشیع و شرایط اجتماعی و روابط قدرت می باشد.

  الف- تشیع در حال شکل گیری قبل از غیبت:

  بعد از رحلت پیامبر (ص) در فضای بحث برانگیزی که عده ای حتی از آن به کودتا یاد کرده اند و خود عمر آنرا حادثه ای می داند که به خیر گذشت، ابوبکر در ثقیفه با کوششهای عمر توانست اولین خلیفه مسلمین گردد. این حادثه و نبودن امام علی بن ابیطالب (ع) و عدم گسیل به موقع سپاه اسامه، خاصه گرد آمدن گارد ضربت در مرکز شهر به فرماندهی خالد (سیف الاسلام) اگرچه نه در آن زمان، اما در سالهای بعد ریشه و خاستگاه صف بندیهای عقیدتی و سیاسی در میان مسلمین شد.

  آنچه مسلم است امام علی (ع) نیز اعتراضی به نبودن خویش در این حادثه و انتخاب خلیفه در غیبت او داشته است که البته از هر جهت درست می نماید، چرا که مهاجران به تمامی دلایلی پناه جستند که امام علی (ع) بارز و نمونه آن بود. اما چنانکه امام علی (ع) خود در نامه ای به معاویه اشاره می کند به دلیل اینکه اعتقاد داشته اند انتخاب خلیفه انصار و مهاجر است، ایشان نیز آنرا پذیرفته و گردن نهاده بود چرا که خوشنودی خدا و مصلحت مسلمین در آن بوده است. بعد از ابوبکر حکومت به عمر رسید که سرزمینهای زیر سلطه اعراب فزونی یافته و جزیه و غارت توانست اوضاع کلی عربستان را تغییر دهد. باز شدن دروازه های بهشت جهان (ایران) با خزائن بهشتی و افسانه ای که یادآور عظمت تمام داستانهای قرآنی بود در مخیله اعراب چونان موجی می افتاد و آنان را مفتون و گیج می ساخت اگرچه مسأله با عدالت مساوات طلبانه عمر بالسنبه حل می شد اما باروی کار آمدن عثمان فزونی ثروت تمام مباحث قبیله گرایانه عربی را زنده ساخت و عثمان خویشان خود را بهره ها بخشید و این با وجود صحابه به چالشی جدی کشیده می شد. زیر سؤال رفتن ارزشهای اولیه که بیشتر بر پایه زهد ساده ای استوار بود و اصحاب صفه بازتاب و الگوی آن به شمار می رفت واکنشهای رجعت طلبانه ای را همراه با موعظه پدید می آورد. این بازگشت به دوران پیامبر (ص) و مدینه النبی به تمامی چهره حضرت علی (ع) را به عنوان نزدیکترین فرد به پیامبر (ص) و تربیت شده او با زندگی ساده محقرانه اش بیشتر می نمایاند و بارز می ساخت. اعتراضهای صحابه به تجمل‌گرایی، دوران وفور ناشی از غارت زمان عثمان، ریشه در این بازگشت ها داشت. قیام علیه عثمان شرایط را دوباره به نقطه عطف و تشکیل گروه حل و عقد برگردانید. روی برتافتن معاویه از اطاعت حضرت علی (ع) سرآغاز درگیریهایی شد که بین خلیفه و دسته دیگری از مسلمین پدید آمد. نتیجه آن در جنبه فکری پدید آمدن خوارج و در جبهه سیاسی شهادت امام علی بن ابیطالب (ع) بود. آنگاه که حکومت بدست امام حسن بن علی (ع) افتاد اکثریت مسلمانان به دلیل شرایط خاص اجتماعی توان رویارویی و درگیری با معاویه را از دست داده بودند و امام حسن مجتبی (ع) به نفع معاویه کناره جهت شهادت دلیرانه امام حسین (ع) سرانجام مایه ای عاطفی و عطفی تاریخی به مخالفان جور و ظلم امویه و سپس عباسی بخشید.

  شهادت حضرت علی (ع) و سپس امام حسین (ع) فضای خاصی به کوفه بخشید. اگرچه می توان بخشی از جنگهای حق و باطل عربی را به ریشه های قبیلگی در میان قریش برگرداند اما تجلی صفات زیبا در هیأت هاشمی و صفات پلید در چهره امویه در میان اعراب بازتابی و تفسیری فراتر از دعواهای قبیلگی به همراه داشت. از این تاریخ به بعد نهال تشیع بالیدن می گیرد. البته عده ای بر این نظرند که تشیع از همان آغاز و در زمان پیامبر بوده و عده ای نیز آنرا به روزگار امام علی (ع) مربوط دانسته اند که در کنار عناوینی چون صحابه، انصار و مهاجرین به همه اعضای قوم بیکسان اطلاق می شد و بهمین معنای کلی در سند حکمیت صفین و نیز در روزگار امام حسن (ع) بدون آنکه ویژه پیروان علی (ع) باشد بکار برده شد. و عده ای نیز آنرا بر ساخته ای بعد از دوران علی بن ابیطالب (ع) و نتیجه شهادت حسین بن علی (ع) به معنی انتساب به حزب دوستداران علی (ع) و فرزندانش (ع) و دشمنی با امویان دانسته اند. توابین از اولین شورشهای شیعی در سال 61/68 علیه امویان بود. حرکت های شیعیانه جدا از رهبری علویان که در مدینه بود در بصره و مداین و کوفه نیز شکل پذیرفت. اما با دقت در جریانهای شیعی دانسته می شود که همه حرکتهای معطوف به رهبران علوی و نظریه امامت نبوده است و حتی می توان گفت در آن دوران بحث امامت به شکل کنونی (جانشینان مقام نبوت) تکوین و تدوین نیافته بود. جریان شیعه به چند شاخه قابل تقسیم می باشد یکی از این شاخه ها توسط فرزندان مستقیم امامان شیعی اداره می شد چون همواره اندیشه تشکیل حکومت اسلامی مساوی با سرکوب و شکنجه و تبعید و اعدام بوده است لذا ائمه (ع) به دنبال احراز تصدی مقام حکومت نبودند و دسته دوم به وسیله گروههایی که بیشتر داعیه های سیاسی یا نارضایتیهای خود را با بهانه قرار دادن یا به عبارتی دیگر با استفاده از مشروعیت امامان شیعی و قویترین آلترناتیو حکومت های حاکم دنبال می کردند. که از قویترین این حرکتها حرکتهای غالیانه است. رهبران رسمی شیعه به معنی کلی بعد از حسین بن علی (ع) در دوران امویه بیشتر جانب احتیاط را گرفته و از درگیریهای مستقیم پرهیز می کردند. چنانکه محمد بن حنیفه بیشتر جانب مختار بن ابوعبیده را گرفت تا گروههای غالی، از سوی دیگر امامان شیعی به دلیل زیاده رویهایی که مدعیان دوستی علویان خاصه غالیان در مدح علی (ع) تا حد خدایی می‌کردند از آنها دوری می گزیدند. تا سرانجام عباسیان به کمک ابومسلم خراسانی توانستند بر امویان چیرگی یافته و حکومت عباسی را بنیان گذارند. در این جنبش عباسی ابوهاشم عبدا… بن محمدبن حنیفه حضور داشت و بر آن تأثیر نهاد اگرچه به ظاهر شاخه ضد اموی به حکومت رسیده بود اما در داخل آن نیز دو دستگی پدید آمد که میان حاکمان جدید و فرزندان علی (ع) بود. نتیجه آن جنبش زیدیه شد که خود داعیه‌ی حکومت داشت و دلاورانه بر آن خاست و گروهی نیز گرد او آمدند و او را توان افزوده و پشت گرفتند. اما چون وقت جنگ رسید به دلیل حمایتی که او از عمر و ابوبکر کرده و آنها را ستوده بود او را تنها رها کرده و نتیجه کار کشته شدن زید شد به همین دلیل به آنها رافضی گفتند که بعدها نامی شد برای شیعیان خاصه اسماعیلی. اما امام محمدباقر (ع) برادر زید بیشتر روش حسن بن علی (ع) را برگزید و از درگیری مستقیم پرهیز کرد. اما می توان نقطه عطف شکل گیری امامت به معنای خلافت الهی را در زمان امام جعفر بن محمد صادق (ع) دید که می گفتند: خلیفه باید از جانب خدا باشد که البته این مقام از نظر تفکر سیاسی شیعه خاص امام معصوم (ع) می باشد. [لقب صادق را منصور به دلیل درستی پیش بینی مورد حکومتی خود به ایشان داد]. از زمان امام جعفر صادق (ع) فقه شیعی زاده و شکل می گیرد.

 • فهرست و منابع روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره )

  فهرست:

  پیشگفتار....................................................................................................................................................... 1

  فصل اول (کلیات)....................................................................................................................................... 5

  طرح مسئله.................................................................................................................................................. 6

  اهداف تحقیق.............................................................................................................................................. 9

  اهمیت تحقیق............................................................................................................................................. 9

  سؤال اصلی................................................................................................................................................... 9

  سؤالات فرعی.............................................................................................................................................. 9

  فرضیات تحقیق........................................................................................................................................... 9

  متغیرها و مفاهیم عملیاتی....................................................................................................................... 10

  روش تحقیق................................................................................................................................................. 10

  مشکلات و موانع تحقیق........................................................................................................................... 10

  سازماندهی تحقیق...................................................................................................................................... 10

  فصل دوم- تاریخچه تکوین اندیشه سیاسی شیعه از بدو پیدایش تا به قدرت رسیدن آقای خمینی    11

  الف- تشیع در حال شکل گیری قبل از غیبت.................................................................................. 12

   

   

  ب- تشیع وآمیختگی آن با نحله‌های فکری مختلف و پدیداری چارچوبهای آن...................... 22         

  ج- دوران اتمام آمیختگی و شکل گیری تشیع رسمی................................................................... 27

  فصل سوم- مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی................................................. 34

  اندیشه سیاسی آقای خمینی در خصوص اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی.................. 35

  مفهوم حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی................................................................................ 36

  ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی....................................................... 37

  هدف از ایجاد حکومت اسلامی............................................................................................................... 37

  ویژگیهای حکومت اسلامی...................................................................................................................... 37

  شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت................................................................................ 38

  منابع حقوق اسلامی و ضرورت (ولایت فقیه) در زمامداری حکومت اسلامی........................... 38

  دلایل نقلی در اثبات ولی فقیه از دیدگاه آقای خمینی................................................................... 38

  تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت از دیدگاه آقای خمینی­­........................... 40

  حدود و اختیارات زمامدار حکومت اسلامی (ولی فقیه) از دیدگاه آقای خمینی..................... 41

  قلمرو حکومت دینی از دیدگاه سایر فقها و مقایسه آن با دیدگاه آقای خمینی........................ 43

  مهمترین فرازهای نظریه سیاسی ولایت فقیه..................................................................................... 45

  نظریه انتقادی.............................................................................................................................................. 46

  نتیجه گیری................................................................................................................................................. 48

   

   

  منابع و مأخذ............................................................................................................................................... 50

   

  منبع:

  - دکتر الشیبی، کامل، مصطفی. تشیع و تصوف، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران امیرکبیر، 1380.

  2- الصله بین تصوف تشیع، تهران، امیرکبیر، 1378.

  3- دکتر خوانساری، محمد. منطق صوری، تهران، آگاه، 1379 (چاپ 22).

  4- حقیقت، عبدالرفیع. تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان، شرکت مولفان مترجمان، 2536.

  5- کدیور، محسن. حکومت ولایی، نشر نی، 1380، چاپ چهارم.

  6- زرین کوب، عبدالحسین. ارزش میراث صوفیه، امیرکبیر، 1382.

  آشتیانی، سید جلال الدین، زرتشت و حکومت، شرکت انتشار، 1374 (چاپ هفتم)

  قادری،‌ حاتم. اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، سمت.

  آجودانی، ماشاء ا…. مشروطه‌ی ایرانی، اختران، 1383، چاپ چهارم.

  فیوحی، داوود. نظام سیاسی و دولت در اسلام، سمت، تهران، 1383.

  عطار، شیخ فریدالدین. تذکره الاولیاء، سبعی و اهتمام، ر. آ. نیکلسون، 2 جلد.

  مولوی بلخی، دیوان. تصحیح نیکلسون.

  حافظ، دیوان. به کوشش دکتر غنی.

  کسروی، احمد. شیخ صفی و تبارش، تهران، 1321.

  ابی سعید، جمال الدین ابوروح لطف ا… . ابن ابی سعید، حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر، مقدمه و تصحیح

  تعلیق دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، 1366، آگاه.

   ویسیر جوفر ، یوزف. ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب فر.

  موسوی خمینی، روح ا… . ولایت فقیه، حکومت اسلامی (چاپ سوم، تهران، مؤسسه نشر تنظیم آثار امام خمینی)

  علی بن ابیطالب (ع)، نهج البلاغه، به قلم عبدالحمید آیتی، تهران، فرزان، 1377.

  سهروردی، شیخ شهاب الدین. کلمه الاشراق، ترجمه و شرح سید جعفر سجادی، انتشارات دانشگاه تهران.

  کسروی، احمد. تاریخ هیجده ساله آذربایجان، امیرکبیر، تهران.

  کسروی، احمد. تاریخ مشروطه، امیرکبیر، تهران.

  مجله حافظ (ماهنامه)، شماره های 1-12.

  بشریه، حسینی. تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن 20.

  دکتر نجف لک زایی- امام خمینی: احیاگر اندیشه حکومت اسلامی.

  موسوی خمینی، روح الله. البیع، مباحثی که با عنوان ولایت فقیه و حکومت اسلامی آمده است.

  موسوی خمینی، روح الله. کشف الاسرار، (تهران، انتشارات محمد).

   روحانی، سید حمید. بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی.

  موسوی خمینی، روح الله. صحیفه نور.

  قاضی زاده، کاظم. اندیشه ‌ فقهی- سیاسی امام خمینی.

  نبوی، سید عبدالامیر. تطور اندیشه سیاسی امام خمینی.

  موسوی خمینی، روح الله. تحریرالوسیله، قم: اسماعیلیان.

  حضرت علی (ع)، نهج البلاغه، خطبه سوم (معروف به شقشقیه)

  عاملی، شیخ حر. وسایل الشیعه، ج 8، باب 8، حدیث 25 به نقل از ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، ص 73.

  اصول کافی، ص 43، به نقل از کتاب البیع، ص 75-65.

پروپوزال در مورد روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره ), گزارش سمینار در مورد روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره ), تز دکترا در مورد روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره ), رساله در مورد روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره ), پایان نامه در مورد روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره ), تحقیق در مورد روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره ), مقاله در مورد روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره ), پروژه دانشجویی در مورد روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره ), تحقیق دانشجویی در مورد روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره ), مقاله دانشجویی در مورد روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره ), پروژه دانشجویی درباره روش تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی ( ره )

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول